Jukolan viestin uutiskirje

Tietoseloste 21.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, uutiskirje@jukola.com

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen ja asiakastiedotteen postitus. Käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen vastaanottajaryhminä toimivat

  1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity itse peruuttaa suostumuksensa.

  1. Rekisterin suojausperiaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (www.emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä, Jukolan viestiä järjestävien suunnistusseurojen nimetyt henkilöt ja emaileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä ja Jukolan viestiä järjestävien suunnistusseurojen nimetyillä henkilöillä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

Pyyntö edellä mainittujen toimien toteuttamiseen tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona osoittaen henkilöllisyytensä.

  1. Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn mahdollisesti annettu suostumus rekisterin kautta tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona osoittaen henkilöllisyytensä.

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.