Suunnistusliiton kyselylomakkeet

Tietoseloste 23.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, tietosuoja@suunnistusliitto.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keräämme henkilötietoja lajiasioidemme saadaksemme palautetta ja tilastotietoja lajimme harrastajilta sekä Suunnistusliiton jäsenseuroilta. Osa kyselyistämme on anonyymejä.

Kun kysymme lomakkeella henkilötietoja, niin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Henkilötietojen antaminen on edellytys suostumuksen syntymiseen. Kysymme henkilötietojasi ilmoittautuessasi koulutuksiin sekä tapahtumiin sekä sellaisissa kyselyissä joissa on syytä vahvistaa kyselyn tietoja.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

  1. Henkilötietojasi vastaanottavat

  1. Säilytämme henkilötietojasi

Poistamme vanhoja lomaketietoja vuosittain. Arkistoitavat tiedot anonymisoidaan.

  1. Rekisterin suojausperiaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee IT-palveluntarjoajan palvelimella (webropol.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän käyttäjäoikeuksin määritellyt nimetyt henkilöt ja IT-yrityksen nimetyt pääkäyttäjät.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

Pyyntö edellä mainittujen toimien toteuttamiseen tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

  1. Sinulla on myös oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.