Suunnistusliiton koulutusalusta

Tietoseloste 21.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, tietosuoja@suunnistusliitto.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Keräämme henkilötietoja voidaksemme kohdentaa koulutuksemme oikeille koulutuksen tilanneille henkilöille. Henkilötietojen avulla voimme lähettää sinulle koulutusmateriaalia ja tarjota koulutuksen tueksi oppimisalustan.

Kun kysymme koulutuksen osallistujan henkilötietoja ja ilmoittaudut koulutukseen, niin henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiseen. Osallistuessasi koulutukseen, kysymme voiko tietojasi käyttää koulutusalustan tunnuksen luonnissa. Koulutusalustan henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

  1. Henkilötietojasi vastaanottavat:

  1. Säilytämme henkilötietojasi

Enintään viisi vuotta koulutusten päättymisen jälkeen.

  1. Rekisterin suojausperiaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee IT-palveluntarjoajan palvelimella (www.sslkoulutus.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän käyttäjäoikeuksin määritellyt nimetyt henkilöt ja IT-yrityksen nimetyt pääkäyttäjät.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

Pyyntö edellä mainittujen toimien toteuttamiseen tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.