Suunnistusliiton karttarekisteri

Tietoseloste 21.5.2018

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Suunnistusliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki, tietosuoja@suunnistusliitto.fi

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Suunnistuskartan omistavan suunnistusseuran yhteyshenkilön yhteystietojen esittäminen.

Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Rekisteröity tallentaa tietonsa itse järjestelmään tai hänen suunnistusseuransa käyttöoikeuden omaava henkilö tallentaa ne järjestelmään sovittuaan asiasta rekisteröidyn kanssa.

Nuoren kartoittajan tuen hakemisen yhteydessä tukea hakeva suunnistusseura tallentaa hakemukseen kartoittajan nimen ja ohjaajan nimen.

Käsittely perustuu siihen, että hakemuksen käsittelemiseksi ja sen saamiseksi tarvitaan kartoittajan ja ohjaajan nimet.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen vastaanottajaryhminä toimivat

Henkilötietojen vastaanottajaryhmänä Nuoren kartoittajan tuen hakemuksessa esitettyjen kartoittajan ja ohjaajan nimen osalta toimivat järjestelmän pääkäyttöoikeudet omaavat henkilöt.

  1. Henkilötietojen säilyttämisaika

Suunnistusseurojen yhteyshenkilöiden henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity itse tai hänen suunnistusseuransa poistaa tiedot tai rekisteröity pyytää poistamaan tietonsa.

Nuoren kartoittajan tuen hakemuksessa olevat kartoittajan ja ohjaajan nimet poistetaan 5 vuoden kuluttua siitä vuodesta, jonka mukaisesta hakemuksesta on kyse.

  1. Rekisterin suojausperiaatteet

A. Manuaalinen aineisto. Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot Rekisteri sijaitsee karttarekisteri-palvelimella (www.karttarekisteri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän pääkäyttäjäoikeuden omaavat henkilöt ja suunnistusseurojen käyttöoikeudet omaavat henkilöt. Suunnistusseurojen yhteyshenkilöiden henkilötiedot näkyvät internetsivuilla kaikille.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen L 119/33 mukaisesti oikeus:

Pyyntö edellä mainittujen toimien toteuttamiseen tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja todistamalla aukottomasti henkilöllisyytensä.

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus hänen henkilötietojensa käsittelystä valvontaviranomaiselle.